Vyhlásená súťaž návrhov “Vyhliadková veža na Dubni”

Malá Fatra vyhlásila ku dňu 5.4.2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov s názvom „Vyhliadková veža na Dubni“. Predmetom súťaže je architektonické riešenie vyhliadkovej veže na hrebeni kopca Dubeň. Účelom súťaže je získanie najvhodnejšieho architektonického návrhu riešenia predmetu súťaže. Výsledok súťaže bude viesť k uzavretiu zmluvy o dielo na základe priameho rokovacieho konania.

Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 6.6.2016 do 14:00 hod.

Viac informácií nájdete na www.sutazduben.sk, www.regionmalafatra.sk, www.zilina.sk a vo Vestníku ÚVO.

Informačný list

Súťažné podmienky