Výsledky súťaže návrhov na riešenie verejných priestorov Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto vyhlásila ku dňu 27.1.2016 súťaž návrhov na architektonicko-urbanistické riešenie verejných priestorov Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia v Bratislave ako kontaktných priestorov vo väzbe na trasu realizovanej električkovej radiály do Petržalky (Štúrova ulica – Šafárikovo námestie – Bosákova).

Výsledky súťaže vrátane ocenených a odmenených návrhov si môžete pozrieť tu.