Výstava súťažných návrhov na „Nemocnicu budúcnosti Martin“

Výstava súťažných návrhov na “Nemocnicu budúcnosti Martin”

 

Dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie „Výstavy súťažných návrhov“ v súlade so súťažnými podmienkami verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov na Nemocnicu budúcnosti Martin“, ktorá sa uskutoční dňa 15. júna 2017 o 11.00 hod. vo vstupnej hale Auly Magna Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Kamenského v Martine na adrese malá Hora 4/A, Martin.

Výstavné miesto bude prístupné pre verejnú prehliadku súťažných návrhov denne od pondelka 19. júna 2017 v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Výstava súťažných návrhov potrvá do piatku 26. júna 2017.