Výstava WEDGE IN MOTION

Vážená pani architektka, vážený pán architekt,
milí priatelia architektúry,

Spolok architektov Slovenska Vás pozýva na architektonickú výstavu /nie len/ o víťaznom diele študentov KA SvF STU na medzinárodnom študentskom workshope UIA-CBC 2019 v Číne

WEDGE IN MOTION

v utorok, 10. marca o 17:00 hod. Galéria architektúry, Balassov palác, Panská 15, Bratislava

Kurátor:
Ing. Matthias Marcel Jean Arnould

Garanti:
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
hoťujúci prof. Ing. arch. Pavol Paňák

Hostia:
SUN Lijie, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky
Miroslav Fikar, rektor STU
Stanislav Unčík, dekan SvF STU
Juraj Hermann, prezident Spolku architektov Slovenska
Iľja Skoček, predseda Slovenskej komory architektov
Igor Teplan, viceprezident SAS a spoluzakladateľ C.A.L.E.H.
Monika Geregová, riaditeľka C.A.L.E.H.

Výstava potrvá do 20.3.2020
Otvorené denne okrem soboty a nedele 11:00 – 17:00 hod.

  Pozvánka (1,5 MB, 125 hits)