Výstavba nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach – výsledky súťaže

Magistrát mesta Košice a ÚHA Košice vyhlásili v novembri minulého roka súťaž návrhov na obytný súbor s mestskými nájomnými bytmi, v prieluke na Jesenského ulici. Košice sú ďalším mestom, v ktorom prebehla súťaž na mestské nájomné bývanie a nasledovala dobrú prax súťaží na bytové súbory v Bratislave na uliciach Parková a  Terchovská.

Výstavba nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach