Výzva spoločnosti Schüco

Spoločnosť Schüco slávi na slovenskom trhu v roku 2017 okrúhle výročie – pätnásť rokov pôsobenia.
Pretože sa firme dlhodobo darí a rastie vo veľmi dôležitom segmente rezidenčného bývania, otvorí
v roku 2017 nový showroom v priestoroch budovy, v ktorej aj dnes sídli. Schüco vyhlasuje Výzvu,
ktorej cieľom je nájsť čo najlepší návrh a jeho spracovateľa pre vytvorenie tohto showroomu.

Proces výberu

Zadanie zákazky sa udeje na základe hodnotenia komplexnej architektonickej kvality prostredníctvom
procesu, ktorý spočíva v porovnaní opisov navrhovanej koncepcie a referencií v 1.kole a následne pred-
ložených štúdií od troch vyzvaných účastníkov v 2.kole, v ktorom je účasť honorovaná sumou 2000 €
bez DPH pre každého z účastníkov. Proces nie je anonymný a nejedná sa o „súťaž návrhov“. Spôsob,
akým bol proces stanovený, vychádza zo snahy o korektné súťaženie a hospodárnosť na strane Schüco 
aj účastníkov.

Aký má byť Showroom?

Od showroomu sa očakáva, že poskytne priestor pre prezentovanie produktov pre rezidenčné objekty tak,
aby úroveň architektonickej hodnoty prostredia zodpovedala špičkovej úrovni produktov. Snahou je, aby
produkty boli prezentované nielen ako technicky kvalitné a funkčné, ale aby práve prostredníctvom riešenia
prostredia showroomu vyzneli v príjemnej a pozitívnej atmosfére. Okrem prezentácie produktov je nutné
vytvoriť príjemné prostredie pre konanie sa seminárov a prezentácií.

Priestor

Priestor, v ktorom má byť zriadený showroom bol donedávna používaný ako fitness centrum, nachádza sa
v parteri a má plochu veľkosti 175 m2. Vstupuje sa doň cez vstupný priestor veľkosti 54 m2, ktorý síce
Schüco nemá v nájme, ale má možnosť určiť jeho vzhľad. Riešenie tohto priestoru je súčasťou zadania.

Komisia

Ponuky a štúdie bude posudzovať komisia v zložení:
Ing. arch. Maroš Fečík, plusminusarchitects
Ing. arch. Ondrej Kurek, what architects
Peter Škvaril, vedúci predaja Schüco pre Slovensko

Hlavné termíny

Obhliadka riešeného priestoru sa uskutoční 2. 2. 2017 o 15:00 hod., prípadne v inom čase, po dohode so Schüco.
Ponuky do 1.kola je možné predložiť v elektronickej forme do 7. 2. 2016 do 16:00 hod. na adresu sutazshowroom@schueco.skHodnotenie 1.kola sa uskutoční 9. 2. 2017 a 2. kola 10. 3. 2017 v sídle Schüco na Slovensku.

Čítaj viac