ZMENA TERMÍNU NA SÚŤAŽE “CENA ZA URBANIZMUS 2011”

Rada ZUUPS sa rozhodla predĺžiť termín na odovzdanie prác do súťaže “Cena ZUUPS 2011 – Cena za urbanizmus” do konca novembra 2011.

Zdôvodnenie: 1. ročník bol úspešný a do súťaže bolo prihlásených 12 diel, z toho dve víťazné diela boli posunuté do medzinárodnej súťaže ECTP do Bruselu. V tomto roku je prihlásené zatiaľ len jedno dielo. Kladieme si otázku, prečo vznikol nezáujem urbanistov a krajinárov o túto súťaž? Predpokladáme, že architekti, urbanisti i krajinári zrejme boli značne vyťažení a nestíhali pripraviť svoje práce do súťaže. Posunutím termínu sa snažíme vyjsť tvorivej architektonickej verejnosti v ústrety dúfajúc, že spätná väzba bude pozitívna.

Súťaž má propagovať tvorivosť urbanistov a krajinárov dielami, ktoré mohli, ale nemuseli byť schválené či realizované. Skutočne nám ide o prezentáciu urbanistov a krajinárov ako odborníkov, ktorí vedia koncepčne, umne, inovatívne a tvorivo pristúpiť k tvorbe priestoru. Do súťaže je možné prihlásiť ideové zámery, urbanistické štúdie, krajinárske koncepty, ale i územné plány, generely, apod. Dielo do súťaže môže prihlásiť nie len autor, ale tiež investor, obec, developer, občianske združenie apod. Je potrebné verejnosti ukázať, že aj urbanizmus môže byť zaujímavý, inovatívny a že nesie prvky koncepčnej tvorby.

A. Dobrucká

  ŠTATÚT (218,6 KB, 631 hits)


  PRIHLÁŠKA (142,3 KB, 447 hits)