PREDĹŽENIE TERMÍNU NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

Czech and Slovak Pavillon 2013

Slovenská národná galéria v Bratislave oznamuje, že termín odovzdania predkladaných projektov ideovej súťaže SNG na výber výstavného projektu a následnú realizáciu expozície na 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2016 bol predĺžený zo 4. decembra 2015 do 4. januára 2016.

Projekty je možné odovzdať digitálne vo formáte .pdf a .ppt na adrese monika.palcova@sng.sk alebo na CD v podateľni SNG na adrese Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava (podateľňa je otvorená v pracovné dni v čase 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00; zatvorená je počas sviatkov v dňoch 24. – 26. december 2015 a 1. január 2016). Oznam s upravenými termínmi nájdete v prílohe, ostatné náležitosti ostávajú nezmenené.

Všetky potrebné informácie a podklady (prihlášku, technické a ekonomické podmienky, pôdorysy, rezy) nájdete na webe SNG: http://www.sng.sk/sk/uvod/navsteva-sng/aktuality/sutaz-bienale-architektury-v-benatkach-2016

  SNG 15. bienále - predĺženie do 4.1.2016 (315,7 KB, 568 hits)