Príprava a organizovanie súťaží návrhov a školenie porotcov súťaží – webinár

SKA pre Vás, v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov (ISKA), pripravila webinár, venovaný príprave a organizovaniu súťaží návrhov, spojený so školením porotcov súťaží. Podujatie sa uskutoční v utorok 30. marca 2021 od 14.00 hod. – 16.00 hod. online a bude prístupný cez platformu ZOOM. Účasť je bezplatná.

Problematikou súťaží návrhov Vás prevedú Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Rudolf Žákovský a Ing. arch. Martin Jančok.

Účasť na seminári je podmienkou pre zápis do zoznamu spracovateľov súťažných podmienok a zoznamu porotcov súťaží v zmysle čl. 20, ods. 3 a 4 Súťažného poriadku SKA. Pre architektky a architektov, zapísaných v uvedených zoznamoch, ktorí za posledné tri roky nepripravili podmienky žiadnej architektonickej súťaže overenej komorou, alebo sa aktívne nezúčastnili súťaží ako porotcovia, je účasť na webinári pre zotrvanie v uvedených zoznamoch podmienkou.

Webinár je otvorený pre všetkých, ktorí o zápis do zoznamu – a teda o prácu pri príprave súťaže návrhov a aktívnej účasti v porotách majú záujem. Webinár je rovnako otvorený aj pre neautorizované osoby, avšak bez možnosti o následný zápis do zoznamov podľa čl. 20 ods. 3 a 4 Súťažného poriadku SKA.

Webinár je zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov ako podujatie kategórie A (20 kreditov).

Účastníčke alebo účastníkovi bude zaslaný unikátny link a inštrukcie k pripojeniu po vyplnení elektronického prihlasovacieho formuláru: https://zoom.us/webinar/register/WN_nPBVbDiwQaimvm7i6DBEmA.

 

Technické zabezpečenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Pozn.1:
Upozorňujeme, že za úspešné absolvovanie online podujatia po registrácii naň sa považuje:
– prihlásenie sa cez doručený odkaz včas, t.j. v avizovanom čase začiatku podujatia,
– a účasť na podujatí v jeho plnej dĺžke.
V inom prípade účastník nedeklaruje svoju účasť na podujatí, a teda nespĺňa podmienky pre pridelenie stanovených kreditov.

Pozn.2:
Vzhľadom na súčasnú situáciu a v zmysle odporúčania MZ SR v záujme ochrany zdravia a prevencie pred možným ochorením COVID-19 je zmena termínu vyhradená.