10. ročník konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Dovoľujeme si Vás pozvať na 10. ročník konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorú aj v roku 2020 organizuje Vydavateľstvo EUROSTAV v spolupráci s SKGBC.

Konferencia sa bude konať 23. apríla 2020 od 9. do 17. hod. v kongresovej sále SLSP, a.s., na Tomášikovej ul.
v Bratislave.

Zámerom konferencie je riešiť kľúčové otázky a trendy týkajúce sa udržateľných budov v regióne Strednej a Východnej Európy a prispieť k širšej osvete témy medzi odbornou verejnosťou. Ďalším z cieľov je zviditeľňovať projekty udržateľnej architektúry, pripravované i realizované u nás aj v zahraničí. Konferencia poukazuje najmä na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej výsledkom má byť udržateľná architektúra a vytvára priestor na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu.

Podujatie sa koná pod odbornou záštitou Slovenskej komory architektov. Účastníkom konferencie, ktorí sú členmi SKA bude poskytnutá 15 % zľava z účastníckeho poplatku.
Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov, ako podujatie typu B s počtom kreditov 10.

Viac informácií a prihlasovanie TU:
https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie/konferencia-udrzatelnost-v-architekture-a-vo-vystavbe/2020